Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
deszcz
20°C

Projekt OZE II

Szanowni Państwo,
informujemy, że Gmina Nowy Wiśnicz zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne. 

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że po stronie mieszkańca będzie obowiązywał wkład własny w wysokości 10 % oraz 8 % VAT. 

1.      Ogólne informacje o założeniach projektu:

⇒  W projekcie mogą wziąć udział chętni właściciele budynków mieszkalnych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz.
⇒  Zamontowane instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
⇒  Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że na miejscu ich zamieszkania jest ona wyłącznie zarejestrowana (bez wykorzystywania składników nieruchomości) i energia elektryczna bądź energia cieplna wyprodukowana z zamontowanej w ramach projektu instalacji nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem Wnioskodawcy zobligowani są do posiadania oddzielnego licznika energii na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
⇒  Projekt będzie realizowany przez Gminę Nowy Wiśnicz jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2.
⇒  Gmina Nowy Wiśnicz dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej procedurze, wynikających z postanowień Regulaminu Konkursu, wytycznych, dokumentów programowych oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu.

2.      Dofinansowanie można przeznaczyć na:

⇒  zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
⇒  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej, 
⇒  zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, 
⇒  zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału Wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

3.      Procedura zapisu:

⇒  Uzupełnić ankietę uczestnictwa dostępną na stronie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu,

Ankieta

⇒   Dostarczyć uzupełnioną ankietę uczestnictwa do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu pok. nr 22,
⇒  Podpisać umowę użyczenia nieruchomości na cele projektu w 2 egzemplarzach dostępną na stronie oraz  w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu.

Umowa_użyczenia 

Nieruchomości zakwalifikowane do projektu z listy podstawowej na dalszym etapie realizacji, będą musiały przejść weryfikację techniczną możliwości posadowienia wybranej instalacji co może wiązać się z dodatkowym kosztem po stronie mieszkańca.

4.      Termin i miejsce składania dokumentów.

⇒  Składanie ankiety oraz podpisywanie umów użyczenia nieruchomości prowadzone będzie w terminie do  02.02.2024 r., w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu – pokój nr 22.

5.      Postanowienia końcowe
⇒  Dopuszcza się złożenie tylko jednej ankiety na jeden lokal mieszkalny wydzielony w Księdze Wieczystej – posiadający odrębny licznik, w którym Wnioskodawca wskazuje montaż wybranej instalacji.
⇒   Wnioskodawca musi być właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym budynku jednorodzinnego, w którym będzie montowana instalacja i posiadać aktualny wpis do Księgi Wieczystej. 
⇒   W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na warunki zawarte w umowie organizacyjno-finansowej.
⇒  Do projektu mogą przystąpić tylko osoby, które nie posiadają jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Nowy Wiśnicz z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp., na dzień złożenia wniosku.
⇒   Gmina Nowy Wiśnicz zastrzega sobie możliwość uwzględnienia priorytetowego wsparcia osób objętych ubóstwem energetycznym.

Ponadto informujemy, że mieszkańcy, którzy złożyli już do tej pory ankiety informacyjne i podpisali umowy z Firmą DOEKO dotyczące przygotowania analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE, muszą obowiązkowo podpisać z Gminą Nowy Wiśnicz Umowę użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu. W przypadku, gdy mieszkaniec nie podpisze z Gminą umowy użyczenia nie będzie mógł brać udziału w projekcie. Urząd w tej sprawie będzie kontaktował się z mieszkańcami drogą elektroniczną (mail) oraz poprzez wiadomość SMS, w związku z tym prosimy o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS.

Informacji dotyczących naboru uzyskać można telefonicznie w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu pod numerem tel.: 502 612 587.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.