Logo Miasta i Gminy Wiśnicz
Powróć do: Przyroda

Pomnik przyrody "Skałki w Muchówce"

Znajduje się w miejscowości Muchówka i składa się z czterech skałek w postaci dużych, przywierzchowinowych ambon skalnych w wysokości do 8 m. Pierwsza skała – najbardziej wysunięta na wschód jest oddalona od pozostałych trzech o ok. 90 m. Tworzą je piaskowce należące do warstw istebniańskich dolnych płaszczowiny śląskiej. Ich cechą charakterystyczną jest ciekawa mikrorzeźba oraz duża ilość struktur sedymentacyjnych (struktury ucieczkowe, toczeńce uzbrojone, uziarnienie frakcjonalne). Wokół skałek liczne okazy buka pospolitego (Fagus sylvatica L.), sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) oraz pojedyncze okazy jodły pospolitej (Abies alba Mill.).