Logo Miasta i Gminy Wiśnicz
Powróć do: Rekreacja

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Leksandrowej

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Leksandrowej znajduje się przy działającej w tej miejscowości świetlicy wiejskiej. Do dyspozycji chętnych jest  boisko do koszykówki oraz siatkówki. Powstały one w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Leksandrowej na cele rekreacyjno – turystyczne – ETAP I"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" i realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebywający tam mogą skorzystać również z miejsca na grilla wraz z zadaszoną częścią przeznaczoną na konsumpcję.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie"