Logo Miasta i Gminy Wiśnicz
Powróć do: Dla Mieszkańca

Konta Bankowe Urzędu

Na poniższe konto UM można dokonywać wpłat
z tytułu podatków i opłat:  57 8589 0006 0230 0610 0039 0086

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
57 8589 0006 0230 0610 0039 0183

Zapłatę za usługi i towary dostarczane przez
Zakład Usług Komunalnych można dokonywać
na nr konta: 92 8589 0006 0230 0610 0420 0004
podając nr klienta, imię i nazwisko, adres, nr fv