Logo Miasta i Gminy Wiśnicz
Powróć do: Dla Mieszkańca

Komisja ds. Analizy Zgłoszeń

W nawiązaniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ( Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305. 17 z późn. zm. ) Burmistrz Nowego Wisnicza powołał Komisję do spraw analizy zgłoszeń, odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń.

Szczegóły w załącznikach