Logo Miasta i Gminy Wiśnicz
Powróć do: Kluby Sportowe

Uczniowski Klub Sportowy - JP2 Stary Wiśnicz

Sekcja Tenisa Stołowego Uczniowskiego Klubu Sportowego JP2 w Starym Wiśniczu, rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku. Stowarzyszenie zrzesza uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków sportu. Terenem działania klubu jest gmina Nowy Wiśnicz, siedzibą natomiast Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu, Stary Wiśnicz 480, 32-720 Nowy Wiśnicz.

UKS JP2 jest jednym z nielicznych klubów sportowych w powiecie bocheńskim prowadzącym regularne zajęci z tenisa stołowego. Jego wychowankowie należą do czołówki zawodników Województwa Małopolskiego. W Sekcji Tenisa Stołowego Klubu JP2 trenują obecnie dzieci z obszaru Gminy Nowy Wiśnicz. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu w dwóch grupach: młodsza i starsza (zaawansowana). Dodatkowo Klub organizuje maratony tenisa stołowego, turnieje oraz „Ferie z rakietą” (otwarte zajęcia w czasie ferii zimowych). Część działalności sekcji opiera się na wyjazdach rekreacyjno –sportowych. Zajęcia i treningi prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Nabór do sekcji Tenisa Stołowego Klubu Sportowego JP2 trwa cały rok, sekcja jest otwarta zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych.

Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.

6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

7. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego oraz obozów sportowych.

8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Rozpocznij Swoją Przygodę z Tenisem Stołowym w Uczniowskim Klubie Sportowym, prowadź aktywny tryb życia i osiągaj sukcesy. Klub serdecznie zaprasza!