Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Towarzystwo Miłośników Chronowa "Gryfici"

W dniu 15 października 2006 roku w Chronowie odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Miłośników Chronowa „Gryfici”. Uczestniczyły w nim 23 osoby, zarówno mieszkańcy Chronowa, jak i osoby którym sprawy Chronowa są bliskie.

 

Podjęto działania w kierunku rejestracji Stowarzyszenia. Ostatecznie TMCH „Gryfici” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 29.12.2006 roku.

 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobra wsi Chronów i jej mieszkańców a w szczególności zachowanie i utrzymanie w dobrym stanie substancji historycznej, przyczynianie się do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego zarówno Chronowa jak i całej gminy Nowy Wiśnicz.

Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy w szczególności:

  • Upowszechnienie wiedzy o Chronowie i okolicach
  • Pielęgnowanie tradycji
  • Opieka nad zabytkami wsi
  • Działalność kulturalna, rekreacyjna, sportowa
  • Dbanie o stan ekologii, ochrona środowiska
  • Umacnianie między mieszkańcami Chronowa więzi obywatelskich i rozbudzenie w śród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miejscowości

Towarzystwo jest inicjatorem wielu działań, cyklicznie organizuje m.in.

  •  w styczniu Spotkanie Opłatkowe
  • 3 Maja uroczysta Wieczornica
  • 15 Sierpnia w plenerze wspólne śpiewanie Pieśni Patriotycznych, spotkania z aktorami oraz zasłużonymi ludźmi
  • w wakacje wspólnie z LKS „Gryf ” festyny rodzinne
Stowarzyszenie czynnie wspomaga remont zabytkowego kościoła parafialnego – współorganizuje imprezy, z których dochód przeznaczony jest na remont, członkowie sprzedają Cegiełki, zbierają datki, pracują w Komitecie Remontowym. [gallery link="file" ids="52986,52984,52985"]