Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu swoją działalność rozpoczęło w marcu 2015r. Jest nastawione przede wszystkim na wspieranie edukacji, nauki i kultury oraz poprawę jakości kształcenia, krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego na terenie kraju i za granicą.

Stowarzyszenie zrealizowało kilka ważnych projektów dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu, społeczności lokalnej i turystów odwiedzających nasze miasto. W 2017r. był to projekt „Taniec z historią w tle" - dotowany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Jego celem było pokazanie, że nauka historii, sztuki nie musi być nudna i może dostarczyć przyjemności. Muzeum to miejsce żywej kultury, otwarte i przyjazne dla wszystkich. W roku 2017 i 2019 zrealizowano projekty wymiany polsko - niemieckiej; 2017r. - „Jeden Park - wiele możliwości"; 2019r. - „ Przystanek: historia — 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości" - projekty dotowane przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży. Celem projektów było poznanie bogactwa kulturowego Polski i Niemiec, historii i teraźniejszości obydwu narodów. W latach 2018- 2019 odbywał się „Weekend z orężem polskim" - dotowane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie oraz Gminę Nowy Wiśnicz. Celem projektów było upowszechnienie wiedzy o historii walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej oraz pokazanie młodemu pokoleniu jak należy pojmować patriotyzm w czasach pokoju.

W roku 2020 stowarzyszenie zrealizowało projekt "Wakacyjne kino plenerowe", w ramach którego odbyły się pokazy filmowe w niezwykłej scenerii jaką był w Park 400-lecia u podnóża zamku.