Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Stowarzyszenie Muzyczne Canon w Nowym Wiśniczu

Stowarzyszenie Muzyczne Canon w Nowym Wiśniczu powstało w 2018 roku. Jego członkami są osoby dorosłe i młodzież głównie związani z różnymi zespołami muzycznymi działającymi na terenie naszej gminy. Za cel główny uznano działalność publiczną na rzecz upowszechniania i pielęgnowania muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności gminy Nowy Wiśnicz poprzez: wspieranie działalności chórów i zespołów muzycznych, działania promujące młode talenty muzyczne, podtrzymywanie tradycji narodowej, działalność edukacyjną, promowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą. Stowarzyszenie w 2019r. realizowało projekt "Z muzyką po Europie", który polegał na upowszechnianiu muzyki polskiej poza granicami kraju. W ramach tego projektu chór Canon z Nowego Wiśnicza, Wiśnicki Kwartet Smyczkowy oraz chór „Królewskie Słowiki" ze Szkoły Podstawowej w Królówce dały koncert we Włoszech w Villa di Chaiwenna oraz nawiązały współpracę z włoskim chórem Eco del Mera. Następnie wraz ze Stowarzyszeniem Muzycznym Acord z Nowego Sącza realizowało projekt "Mozart kontra Sinatra", w którym brali udział wszyscy chętni mieszkańcy Gminy Nowy Wiśnicz. Efektem tego projektu był koncert na wiśnickim Rynku  podczas Jarmarku Wiśnickie Specjały w sierpniu 2019r., który obejrzało i wysłuchało około 1000 osób.

Stowarzyszenie Muzyczne Canon wspólnie z Fundacją Eqinum zrealizowało również projekt "Unia Lubelska - LOSY", który odbywał się w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Wraz z osadzonymi tam kilkunastoma więźniami, zespołem Cracow Singers i lubelskim zespołem tanecznym Belquardo stworzono żywy obraz Unia Lubelska Jana Matejki oraz wykonano utwory z epoki renesansu. W styczniu 2020r. stowarzyszenie współorganizowało wraz z Gminą Nowy Wiśnicz Koncert Noworoczny, który odbył się na zamku w Nowym Wiśniczu. W koncercie wystąpiły cztery zespoły, których działalność wspiera nasze stowarzyszenie czyli: chór Canon, Love Music i Królewskie Słowiki oraz Wiśnicki Kwartet Smyczkowy.

Stowarzyszenie Muzyczne Canon z Nowego Wiśnicza ściśle współpracuje z chórem Canon, który działa przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu od ponad 20 lat. Założony został w 1996 roku z inicjatywy ks. Marka Wachowicza, Stanisława Domańskiego oraz Katarzyny Adamczyk. Chórem przez 18 lat dyrygował Stanisław Domański, przekazując w 2014 roku pałeczkę dyrygenta Katarzynie Adamczyk. Szeroki repertuar chóru przybliża utwory klasyczne m.in. J.S. Bacha, W.A. Mozarta, G.F. Haendla jak również stare pieśni liturgiczne, czy też pieśni patriotyczne oraz utwory współczesne. W dorobku chóru jest wiele opracowań pieśni eucharystycznych, maryjnych oraz kanonów z Taize. Chór występuje systematycznie podczas uroczystości religijnych i patriotycznych w kościele parafialnym oraz na wiśnickim zamku. Śpiewał w Polsce i zagranicą m.in. w Ostrej Bramie w Wilnie, na Monte Cassino, w Rzymie, na Kahlenbergu w Wiedniu,  w Villa di Chaiwenna we Włoszech. Jest laureatem I miejsca na Małopolskim Festiwalu Pieśni Żołnierskiej w Nowym Wiśniczu w 2019r.