Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnej powstała w 1956 roku, dzięki pomocy lokalnego samorządu oraz mieszkańców wsi, którzy swoją ofiarnością i zapałem do pracy przyczynili się do wybudowania budynku remizy oraz świetlicy, mającej służyć rozwojowi kulturalnemu mieszkańców. Mimo, iż wioskę zamieszkuje niewielka liczba ludności, rąk chętnych do pracy nigdy nie brakowało i dzięki temu budynki, które z biegiem lat wymagały remontów były modernizowane i służą do chwili obecnej nowym pokoleniom. Założycielem jednostki, a także pierwszym prezesem był Stanisław Głupczyk. Komendantem OSP w Łomnej był wówczas Władysław Ruciński. Dzięki staraniom prezesa i mieszkańców wsi, po wybudowaniu remizy, strażacy otrzymali dużą ręczną pompę na wozie ciągniętym przez dwa konie. Pompa ta służyła jednostce przez wiele lat. W 1971 roku na prezesa wybrany został druh Karol Daniec, a stanowisko komendanta powierzono Eugeniuszowi Dańcowi. W 1975 roku nastąpiła zmiana komendanta, funkcję tę przejął Czesław Kaczmarczyk. W tym okresie jednostka OSP w Łomnej otrzymała spalinową pompę PO-3 zamontowaną na wozie ciągniętym przez konie. Z czasem zaprzęg konny został zastąpiony ciągnikiem. W 1985 roku nowym prezesem został druh Wiesław Kolarz, a komendantem Marian Kowalinski, po nim urząd ten pełnili kolejno Andrzej Bereta i Waldemar Kluba. W 1994 roku funkcję komendanta przejął Jan Stabrawa. W 2001 roku został zakupiony pomocniczy wóz strażacki marki Żuk, wyposażony w pompę PO-5. Poświęcenie samochodu i sztandaru, który otrzymała jednostka, miało miejsce 6 października 2002 roku. W roku 2004 jednostka została doposażona w samochód bojowy marki Berliet, który może zabrać osiem osób i posiada zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów. Strażacy otrzymali również nowe węże, hełmy i mundury bojowe. Poświęcenie wozu bojowego odbyło się 6 maja 2006 roku. Wyposażenie jednostki w wozy bojowe możliwe było dzięki bardzo dobrej współpracy zarządu jednostki z Urzędem Miejskim w Nowym Wiśnicz, którego gospodarzem był burmistrz Stanisław Gaworczyk. Do rozwoju jednostki OSP w Łomnej przyczynili się również mieszkańcy wsi oraz liczni sponsorzy. Przez ponad 50 lat działalności strażacy uczestniczyli w licznych akcjach gaszenia pożarów na terenie gminy, często pomagali w sytuacjach losowych, usuwali połamane drzewa, ochraniali imprezy sportowe i kulturalne. Druhowie OSP w Łomnej wykonali wiele prac społecznych przy budowie oraz remoncie remizy, budowie dwóch zbiorników wodnych, dróg, boiska sportowego oraz obcinaniu drzew. Co roku jednostka brała udział w zawodach sportowo – pożarniczych, które uwieńczone były dobrymi wynikami. Obecnie prezesem jest druh Wiesław Świątek, a naczelnikiem druh Tomasz Górski.

OPS Łomna - Budynek