Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Królówce

Założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Królówce był ksiądz Pawlikowski, przebywający w tej parafii w latach 1896-1903. Również z jego inicjatywy założona została orkiestra dęta i mleczarnia w Królówce. Pierwszym komendantem OSP był druh Kąkol - nie ma jednak pewności czy jest to oryginalne nazwisko czy przydomek. Następnie funkcję tę pełnili: Jan Oświęcimka, Jan Drożdż, Franciszek Krawczyk, Józef Wnęk - były organista w Królówce, Teofil Mączka - współzałożyciel orkiestry w Królówce, Stanisław Trzaska, Stanisław Mochel oraz Kazimierz Janioł. W maju 2002 roku włączono jednostkę do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 23 maja 2004 roku poświęcono i przekazano samochód Iveco do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego, zakupionego częściowo z dotacji województwa małopolskiego w ramach doposażenia jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt gaśniczy. Jednostka wyposażona jest w następujący sprzęt: lekki samochód pożarniczy Żuk, średni Star i Iveco Daily, dwie motopompy: M 8/8 i szlamową, zestaw do ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy, sprzęt ochrony górnych dróg oddechowych - 2 sztuki, 2 radiostacje nasobne oraz selektywnego wywoływania. Według relacji długoletniego honorowego strażaka Marcina Stabrawy poświęcenie i przekazanie sztandaru, który ufundowało Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Królówce przy współudziale składek członków OSP, nastąpiło w 1959 roku. Było to na owe czasy nietypowe, gdyż samorządy nie finansowały takich przedsięwzięć, ale z uwagi na fakt, że Przewodniczącym Prezydium GRN był komendant straży druh Teofil Mączka, rada częściowo dofinansowała zakup sztandaru. W 2006 roku z inicjatywy Burmistrza Nowego Wiśnicza mgr inż. Stanisława Gaworczyka dokonano renowacji obrazów olejnych pochodzących z tego sztandaru. Pierwszym lokum straży była drewniana szopa. W latach 20 –tych wybudowano małą remizę murowaną, natomiast w latach 1968-1969 dobudowano do niej część świetlicową, której wykonawcą był członek OSP Alojzy Mochel. Obecną remizę wybudowano w latach 1983-1985. Od 1965 roku przy jednostce działa orkiestra dęta, której założycielami byli: Teofil Mączka były komendant i Albin Kiełtyka organista. Od daty założenia do roku 2000 kapelmistrzem orkiestry był Albin Kiełtyka, po tym okresie batutę dyrygenta przejął członek orkiestry Andrzej Czuban. W 1998 roku powstała siedmioosobowa kapela strażacka prowadzona przez druha Albina Kiełtykę. Działalność kulturalna jednostki wyraża się nie tylko w prowadzeniu orkiestry dętej i kapeli strażackiej, ale także w aktywnym zaangażowaniu w uroczystości religijne i patriotyczne oraz udziale w działalności społecznej. Strażacy ochoczo pomagali w pracach społecznych na rzecz wsi takich jak telefonizacja, gazyfikacja oraz przy likwidacji szkód po powodziach i huraganach. Druhowie z Królówki przodują w sporcie pożarniczym drużyn OSP, uzyskując często I miejsca w grupie „A” seniorów w zawodach gminnych i powiatowych. Ponadto trzykrotnie brali udział w zawodach na szczeblu województwa małopolskiego. Ponieważ kronika i książka sekretarza uległy zniszczeniu podczas powodzi w 1997 roku, historia jednostki została odtworzona na podstawie relacji żyjących, zasłużonych strażaków. Od roku 2011 prezesem straży jest druh Jan Wołek, a komendantem druh Grzegorz Cieśla, który objął stanowisko po druhu Kazimierzu Janioł. Obecnie funkcję prezesa pełni druh Jan Wołek, natomiast naczelnikiem jest druh Mariusz Mochel.

 OPS Królówka- Budynek DSC_2331