Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylu

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylu powstała na przełomie lat 1902 i 1903 po pożarze, w którym zginął człowiek o nazwisku Grabarz. Założycielami jednostki byli Szymon Adamczyk oraz nieznany z imienia Samek zwany potocznie wielkim.

Funkcję komendanta pełnili w kolejnych latach: Franciszek Warzecha, Jakub Nalepka, Antoni Kowaliński, Julian Kolarz. Obecnie funkcję prezesa pełni druh Kazimierz Kargul, natomiast naczelnikiem jest Stanisław Duśko. 

W okresie powstania jednostki gaszenie pożarów odbywało się metodą polewania ognia wodą dostarczaną systemem łańcuchowym, czyli strażacy jeden drugiemu podawali drewniane konwie, od źródła wody w kierunku pożaru. Technika gaszenia w Kobylu uległa zmianie w 1906 roku, kiedy to ze składek gospodarzy zakupiono pompę ręczną, z której strażacy korzystali do 1944 roku. Po II wojnie światowej, ze składek mieszkańców, zakupiono motopompę i przystąpiono do budowy domu ludowego i remizy, które ukończono w 1965 roku. W tym samym roku jednostkę wyposażono w motopompę PO-3, którą ufundowało Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starym Wiśniczu. W 1966 roku jednostce przydzielono samochód marki Dodge, który odebrali druhowie: pan Kowaliński z Leopoldem Kaczmarczykiem w Janowie Wielkopolskim. Samochód wyremontowano i przystosowano do potrzeb gaśniczych. Od tej daty OSP Kobyle stała się jednostką typu S1. Samochód  ten kilka lat później zamieniono na Stara 25, a następnie na Żuka. W maju 1998 roku jednostka otrzymała nową motopompę M8/8-1.

W latach 1968-1989 w Kobylu działała Młodzieżowa Drużyna Żeńska, która w zawodach rejonowych w 1977 roku zajęła I miejsce, drużyna męska zajęła wówczas miejsce drugie w ogólnej klasyfikacji drużyn okręgowych.   W 1978 roku zorganizowano jubileusz 75-lecia funkcjonowania jednostki i z tej okazji na budynku remizy wmurowano tablicę pamiątkową. Uczczono nią pamięć zasłużonych strażaków ochotników.   W latach 1987-1988 druhowie brali czynny udział w pracach przy telefonizacji i gazyfikacji wsi. W 1988 roku delegacja druhów z OSP Kobyle została wytypowana przez RKSP Bochnia do wzięcia udziału w odsłonięciu pomnika Wincentego Witosa w Tarnowie.

Od 1988-1992 roku strażacy pomagali przy budowie kościoła w Kobylu. Czynem społecznym, z własnych środków wykonali drogę na cmentarz. W uznaniu za dobrą współpracę z kościołem ksiądz proboszcz Józef Pawula ufundował sztandar na jubileusz 90-lecia jednostki. W 1995 roku strażacy pomagali przy budowie parkingu przy kościele, montażu dzwonów na wieży kościelnej oraz wyremontowali remizę. W roku 1994 jednostka brała udział w zawodach pożarniczych, na których zajęła VIII miejsce, a Młodzieżowa Drużyna Męska I miejsce. Rok później na Rejonowych Zawodach Pożarniczych strażacy z Kobyla zdobyli I miejsce.

W 1997 roku nastąpiło odznaczenie dwóch wyróżniających się przedstawicieli OSP, których uhonorowano najwyższym odznaczeniem korporacyjnym Złotym Znakiem Związku. W 2002 roku drużyna z Kobyla znów stanęła na podium Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych zdobywając II miejsce.   W tym samym roku jednostka obchodziła jubileusz 100-lecia.

Z tej okazji przekazano i poświęcono samochód marki Steyer zakupiony częściowo za pieniądze pochodzące ze zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców.   Obecnie jednostka wyposażona jest w lekki samochód marki Żuk oraz średni Steyer, dwie motopompy, agregat prądotwórczy, radiostację nasobną i drabinę strażacką.   Druhowie pomagali mieszkańcom w czasie rozległej powodzi, uczestniczyli w usuwaniu jej skutków zarówno na terenie Kobyla jak i ościennej gminy Żegocina. Zaangażowani byli w naprawę drogi na cmentarz oraz wykonanie robót ziemnych pod budowę chodnika. W roku 1999 jednostka brała udział w likwidacji skutków gradobicia w miejscowości Chronów. Ponadto druhowie uczestniczą w odpustach, wartach przy Grobie Pańskim, w uroczystościach patriotycznych, w organizacji spotkań opłatkowych dla ludzi starszych i samotnych oraz festynów ludowych. 

Obecnie funkcję prezesa pełni druh Kazimierz Kargul, natomiast naczelnikiem jest druh Stanisław Duśko.

 

 

 

 OSP Kobyle - BudynekDSC_0018