Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Koło Gospodyń Wiejskich w Chronowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Chronowie to organizacja, którą tworzy łącznie 35 członków koła w tym zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W dniu 03.09.2019 r. z inicjatywy Pani Sołtys Justyny Serwatka powołano komitet założycielski KGW w Chronowie. W tym celu podjęto stosowne uchwały, a członkami komitetu założycielskiego zostały Panie: Anna Cybulska, Sylwia Gut i Maria Pasek. Po dopełnieniu wszelkich formalności w odpowiednich urzędach na kolejnym spotkaniu powołano Zarząd KGW w Chronowie w składzie: - Pani SYLWIA GUT - Przewodnicząca Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Chronowie - Pani PATRYCJA WNĘK - Zastępca Przewodniczącego - Pani ANNA CYBULSKA - Skarbnik. Zaakceptowany przez Członków KGW w Chronowie, a dostępny u Pani Przewodniczącej, statut KGW określa zasady działania Koła w tym m. in. obszary działania Koła tj.:

1) prowadzenie działalności społeczno - wychowawczej i oświatowo - kulturalnej w środowiskach wiejskich;
2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
4) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
5) upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw rolnych;
6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
7) rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
8) wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.

Zarząd KGW w Chronowie liczy na dalszą udaną współpracę Członków KGW, a tym samym możliwość podjęcia wielu innych ciekawych inicjatyw.

Koło Gospodyń Wiejskich w Chronowie