Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Koło Gospodyń Wiejskich Kopaliny-Nowy Wiśnicz

Koło Gospodyń Wiejskich Kopaliny - Nowy Wiśnicz, zostało powołane podczas zebrania Założycieli Koła, w dniu 7 września 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kopalinach. W skład Komitetu Założycielskiego weszły następujące osoby: Dariusz Dąbrowski, Agata Kokoszka oraz Paweł Pyrz (wszyscy to mieszkańcy Kopalin). Członkami nowo powołanego Koła zostało 13 osób. W dniu 14 października 2019 r. nasze Koło zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W dniu 15 października 2019 r. powołany został 5-cio osobowy Zarząd Koła, w skład którego wchodzą: 1. Dariusz Dąbrowski - Przewodniczący Koła 2. Piotr Kapała - z-ca Przewodniczącego 3. Angelika Kokoszka - Skarbnik 4. Agata Kokoszka i Małgorzata Tynka- Żurek - Członkowie Zarządu W dniu 4 grudnia 2019 r. Koło otrzymało dotację w kwocie 3 tys. zł. z ARiMR za które zakupiło podstawowe urządzenia i naczynia do przygotowywania posiłków. Pozwoliło to nam na wzięcie udziału w " Małopolskim Jarmarku Bożonarodzeniowym " w Nowym Wiśniczu w dniach 14-15 grudnia 2019 r. Stoisko nasze cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Panowie -Członkowie Koła przygotowali na 2 dni Jarmarku pyszny bigos z kociołka po którym pozostały tylko wspomnienia. Panie przygotowały domowe uszka, pierogi, placki, żurek z kiełbasą, barszczyk czerwony, smalec ze skwarkami oraz 40 litrów grzańca bezalkoholowego z korzennymi przyprawami, który cieszył się dużym powodzeniem wśród dzieci i dorosłych. Stoisko nasze odwiedziła Pani Burmistrz Małgorzata Więckowska oraz Marta Malec-Lech członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

W dniu 15 grudnia zorganizowaliśmy dodatkowo na Świetlicy Wiejskiej w Kopalinach Mikołajki dla dzieci z Kopalin. Członkowie Koła działają Pro publico bono - "nie pobierają z tytułu swojej pracy żadnego wynagrodzenia".