Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Zrealizowano duże inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie

Zakończono prace związane z rozbudową sieci wodociągowej na odcinku o łącznej długości prawie 5 km w Muchówce i Królówce, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 966 i drogi gminnej nr 580275K "Muchówka - Królówka". Wartość tej inwestycji to blisko 1,4 mln zł.

Zakończyła się także rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Leksandrowej - etap III wzdłuż drogi gminnej nr 580286K "Leksandrowa I" o łącznej długości ok. 2,6 km wraz z przyłączem do budynku świetlicy wiejskiej i pompownią ścieków. Wartość tej inwestycji to blisko 1,3 mln zł. 

Wspomniane powyżej inwestycje zrealizowane zostały w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w gminie Nowy Wiśnicz” dofinansowanego z poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym  inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020, operacja typu  „Gospodarka wodno - ściekowa”.

Wodocią_i_kanalizacja_Much-_Leks 

Galeria zdjęć

hydrant, chodnik, budynki, drzewa hydrant, droga, drzewa hydrant, droga, drzewa hydrant, droga, drzewa hydrant, droga, drzewa droga przez las, po prawej stronie hydrant droga, znak, po prawej hydrant po lewej hydrant, droga w oddali domy po lewej str. hydrant, droga, zabudowania po lewej str. hydrant, droga, zabudowania po lewej str. hydrant, droga, zabudowania po lewej str. hydrant, droga, zabudowania po lewej str. hydrant, droga, zabudowania ogrodzenie z przepompownią studzienka w ziemi s6tudzienka, droga las w oddali studzienka,pole, las w oddali studzienka w drodze, las obok studzienka,pole, las w oddali rozwidlenie dróg, studzienka w drodze, zabudowania, las studzienka w drodze, fragment budynku obok, drzewa studzienka w drodze, fragment budynku obok,  drzewa na kamienistej drodze studzienka, fragment domu, las w oddali studzienka w ziemi w oddali zabudowania auto, drzewa
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności