Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „A”

Na stronie BIP zamieszczamy Zarządzenie nr I/92/24 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 23. kwietnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „A”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Link do Zarządzenie nr I/92/24 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności