Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Ogłoszenie dotyczące terminów zebrań sołeckich

Uprzejmie zawiadamiamy Mieszkańców wsi Łomna i Kopaliny o planowanych zebraniach wiejskich, na których przeprowadzone zostaną wybory Sołtysa i do Rady Sołeckiej. O pozostałych terminach będziemy informować na bieżąco.

  • Łomna- 14 maja 2024 r. (wtorek) godzina 19.00 w budynku dawnej szkoły w Łomnej,
  • Kopaliny - 16 maja 2024 r. (czwartek) godzina 19.00 w budynku świetlicy wiejskiej. 

Link do zarządzenia: https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,2450101,zarzadzenie-nr-i952024-burmistrza-nowego-wisnicza-z-dnia-30042024-r-w-sprawie-przeprowadzenia-wyboro.html

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności