Logo Miasta i Gminy Wiśnicz

Harmonogramy wywozu odpadów w 2024 roku

Zamieszczamy nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2024 r.

Nowy_Wiśnicz 

Królówka 

Stary_Wiśnicz 

Chronów,_Kobyle 

Muchówka,_Połom_Duży 

Leksandrowa,_Łomna 

Olchawa,_Kopaliny,_Wiśnicz_Mały 

Prosimy o dokładne zaznajomienie się z terminami odbioru poszczególnych frakcji odpadów. 

Przypominamy!
Na terenie Gminy Nowy Wiśnicz dla nieruchomości zamieszkałych organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. „wystawka”. Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 7.00 w dniu odbioru.

Częstotliwość odbioru:
- 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem
W dniu zbiórki wystawiamy:
-zużyte meble, stoły, krzesła, szafki, dywany itd.
-zużyty sprzęt elektryczny (AGD, lodówki, pralki itp.)
-zużyty sprzęt elektroniczny (stary telewizor, radio, komputer itp.)

Uwaga! W momencie zakupu nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego użytkownik ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt, w punkcie sprzedaży w ilości nie większej niż ilość kupowanego przez niego sprzętu.

-żarówki, świetlówki, zużyte baterie, igły, strzykawki.

Uwaga! Odpady niebezpieczne należy wkładać do bezbarwnych, przeźroczystych worków tak, aby możliwa była identyfikacja ich zawartości.

Przeterminowane leki
We wszystkich aptekach na terenie Gminy Nowy Wiśnicz prowadzona jest zbiórka przeterminowanych leków. Przy ich oddawaniu nie trzeba okazywać się dowodem tożsamości, ani też nie trzeba mieć np. paragonu potwierdzającego zakup w danej aptece.

Odpady budowalne oraz zużyte opony przyjmowane są tylko na PSZOK!

PSZOK mieści się na  ul. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu i czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 15.00  z przerwą śniadaniową od 10.00 do 10.15. PSZOK jest nieczynny w święta i dni wolne od pracy, w związku z tym najbliższy dzień otwarcia PSZOK-u to 13.01.2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi PSZOK znajdziesz tutaj

kolumny z inf. jak segregować śmieci

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności