Pliki do pobrania

Wybierz interesującą kategorię aby znaleźć pliki do pobrania. Dokumenty przypisane są poszczególnym instytucjom i sprawom.

Wniosek o dowód

Formularz zgłoszenia utraty zniszczenia dowodu

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gospodarka Przestrzenna

wniosek o wydanie ZAŚWIADCZENIA O NUMERZEOdsłony: 28
04/10/19

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o zgodnosci zamierzonej zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego [PDF]Odsłony: 2
30/11/18

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o zgodnosci zamierzonej zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego [DOC]Odsłony: 0
30/11/18

Wniosek o naliczenie opłaty planistycznej przed zbyciemOdsłony: 3
30/11/18

Wniosek o naliczenie opłaty planistycznej przed zbyciemOdsłony: 18
30/11/18

Ankieta – Inwentaryzacja budynków na terenie gminy Nowy WiśniczOdsłony: 11
14/02/18

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [DOC]Odsłony: 30
03/03/17

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [PDF]Odsłony: 27
03/03/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego [DOC]Odsłony: 130
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego [PDF]Odsłony: 46
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [DOC]Odsłony: 77
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [PDF]Odsłony: 441
25/01/17

Wniosek do prognozy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz [DOC]Odsłony: 14
25/01/17

Wniosek do prognozy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz [PDF]Odsłony: 18
25/01/17

Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego [DOC]Odsłony: 92
25/01/17

Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]Odsłony: 444
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego [DOC]Odsłony: 79
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego [PDF]Odsłony: 104
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki dot. obszaru rewitalizacji i/lub obszaru zdegradowanego [DOC]Odsłony: 61
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki dot. obszaru rewitalizacji i/lub obszaru zdegradowanego [PDF]Odsłony: 58
25/01/17

Wniosek o ustalenie numeru porządkowegoOdsłony: 130
19/12/15