Referaty i Zespoły UM Nowy Wiśnicz

Budynek Urzędu Miejskiego

Zastępca Burmistrza
pok. nr 3
tel. 14 68 509 18

Skarbnik Gminy / Główny Księgowy
pok. nr 4
tel. 14 68 509 16

Sekretarz Gminy
pok. nr 5
tel. 14 68 509 15

Sekretariat-Dziennik Podawczy
pok. nr 2
tel. 14 68 509 10, 14 68 509 12
fax. 14 68 509 11

Kasa
pok. nr 10
tel. 14 68 509 17

Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
Podatki i opłaty lokalne
pok. nr 13
tel. 14 68 509 20
podatki@nowywisnicz.pl

Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
Gospodarka odpadami komunalnymi
pok. nr 12
tel. 14 68 509 14
odpady@nowywisnicz.pl

Referat Organizacji i Kontroli
pok. nr 14
tel. 14 68 509 23
wa@nowywisnicz.pl

Rejestracja działalności gospodarczej
pok. nr 14
tel. 14 68 482 54
administracja@nowywisnicz.pl

Referat Edukacji
pok. nr 15
tel. 14 68 509 34
oswiata@nowywisnicz.pl

Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania
Zespół ds Inwestycji i Zamówień Publicznych
pok. nr 16
tel. 14 68 509 24
inwestycje@nowywisnicz.pl

Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania
Zespół ds Rozwoju, Utrzymania i Remontów
pok. nr 18
tel. 14 68 509 27
inwestycje@nowywisnicz.pl

Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
Zespół ds Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
pok. nr 23
tel. 14 68 509 31
rolnictwo@nowywisnicz.pl

Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

Zespół ds. Gospodarki Przestrzennej
ok. nr 23
tel. 14 68 509 30
gp@nowywisnicz.pl

Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
pok. nr 22
tel. 14 68 509 26
fundusze@nowywisnicz.pl

Referat Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu
pok. nr 9
tel. 14 68 509 36
promocja@nowywisnicz.pl

Zespół Informatyków
pok. nr 11
informatyk@nowywisnicz.pl

Budynek Ratusza Miejskiego

Biuro Rady Miejskiej
pok. nr 1
tel. 14 68 509 44
rada@nowywisnicz.pl

Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 8
tel. 14 68 509 41
usc@nowywisnicz.pl

Ewidencja ludności
Wydawanie dowodów osobistych
pok. nr 9
tel. 14 68 509 21
ewid@nowywisnicz.pl