Zasady segregacji odpadów

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w gminie Nowy Wiśnicz.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowy Wiśnicz określa zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych. Segregowanie odpadów we własnym gospodarstwie domowym to pierwszy i podstawowy krok do odzysku surowców wtórnych.

Nie bez znaczenia, jest również ekonomiczny aspekt – właściciele, którzy zadeklarowali segregację śmieci, płacą mniej za ich odbiór.

Segregacja odpadów nie jest trudna, ale wymaga od nas pewnego zaangażowania. Dlatego pamiętajmy, aby wrzucać śmieci do odpowiednio oznakowanych worków na odpady. Tylko dobrze posegregowane odpady mogą być powtórnie przetworzone, stąd ważne jest, co wrzucamy do pojemnika lub worka i w jaki sposób to robimy. Odpady to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni środowisko, w którym żyjemy przed zniszczeniem, dlatego nie wyrzucaj swoich śmieci – gospodaruj odpadami. Odpady niepodlegające selekcji gromadzimy w pojemnikach o minimalnej pojemności dostosowanej do liczby osób, które z niego korzystają oraz częstotliwości jego opróżniania, lub w uzasadnionych przypadkach w workach o odpowiedniej wytrzymałości służących do zbiórki pozostałych odpadów po wysegregowaniu (tzw. „balastu”).

Zasady segregacji