Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram wywozu odpadów w 2018 roku

Nowy Wiśnicz

Kopaliny

Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały, Kobyle

Muchówka, Królówka, Połom Duży

Chronów, Łomna, Olchawa, Leksandrowa

Informacje dodatkowe dot. zmian na rok 2018

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych o dużych lub nietypowych rozmiarach takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, łóżka), dywany, wózki dziecięce i zabawki dużych rozmiarów, materace, zużyty sprzęt AGD rowery, opony samochodowe  (w ilości 6 szt.) wyłącznie z samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych a także  inne odpady problematyczne np. (świetlówki, żarówki, puszki po farbach, lakierach  i aerozolach, chemikalia, zużyte smary, oleje, kleje itp.).

Wydłużenie terminu oczekiwania na odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych nadal odbywał się będzie bezpośrednio z posesji, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w terminie podanym przez Firmę TRASZAN, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od przyjęcia zgłoszenia od właściciela/zarządcy nieruchomości.

Uwaga!

W ramach zgłoszeń odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane z posesji odpady remontowo-budowlane powstałe w wyniku prowadzonych we własnym zakresie drobnych remontów w nieruchomościach zamieszkałych, które  bezpłatnie można oddać wyłącznie do PSZOK w Nowym Wiśniczu. W punkcie nie będą natomiast przyjmowane odpady, które powstały w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi budowlano-remontowe. Wykonawca robót jest w tym przypadku wytwórcą odpadów i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia we własnym zakresie.      

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami
z prowadzonej działalności gospodarczej.

Odpady zielone (skoszona trawa i liście z przydomowych ogródków) zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie powinny być w miarę istniejących możliwości w pierwszej kolejności poddane procesowi kompostowania na terenie nieruchomości lub mogą być zbierane w worki przystosowane do tego celu i odbierane przez Przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem wywozu.

UWAGA! Nie należy przechowywać odpadów zielonych w workach przez zbyt długi czas, a także nie należy wystawiać na działanie promieni słonecznych.  Przez cały rok  można dostarczać nieodpłatnie i we własnym zakresie do PSZOK.