Program Rodzina 500 + oraz program Dobry Start 300 +

Informujemy, że można już składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019, oraz o ustalenie prawa do świadczenia z Programu Dobry Start – 300 +

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście (siedziba MOPS, Rynek 16, parter, pokój nr 5), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Wnioski o świadczenie z Programu Dobry Start 300 + można składać przez Internet za pomocą: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, jak również na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

TERMINY OKRES ZASIŁKOWY 2018 / 2019

Świadczenia rodzinne

okres zasiłkowy od 01 listopada 2018 do 31 października 2019

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN USTALENIA PRAWA ORAZ WYPŁATA

do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od dnia 1 września do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenie wychowawcze (500+) oraz Fundusz alimentacyjny

okres zasiłkowy od 01 października 2018 do 31 września 2019

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN USTALENIA PRAWA ORAZ WYPŁATA

do dnia 31 sierpnia

do dnia 31 października

od dnia 1 września do dnia 30 września

do dnia 30 listopada tego roku

od dnia 1 października do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia tego roku

od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada

do dnia 31 stycznia następnego roku

od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Program „Dobry start” (300,00 zł)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada br.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września.