Symboli tryumfu zmartwychwstałego Chrystusa i odradzającego się życia zobaczyć można  na wystawie pokonkursowej  XVI Konkursu…

Czytaj więcej Wystawa Wielkanocna