Kontakt

logo

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
e-mail: um@nowywisnicz.pl
tel. 14 685 09 12
fax 14 685 09 11

Budynek Urzędu Miejskiego

Sekretariat – Dziennik Podawczy
Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego (eGO)
pok. nr 1
tel. 14 685 09 12, 14 685 09 10
fax 14 685 09 11
Skarbnik Gminy / Główny Księgowy
pok. nr 4
tel. 14 685 09 16
Kasa
pok. nr 10
tel. 14 685 09 17
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
podatek od środków transportu, nieruchomości, leśny i rolny
pok. nr 13
tel. 14 685 09 20
podatki@nowywisnicz.pl
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
gospodarka odpadami
pok. nr 12
tel. 533 373 541
tel. 14 685 09 14
odpady@nowywisnicz.pl
Referat Organizacji i Kontroli
pok. nr 15
tel. 14 685 09 23
wa@nowywisnicz.pl
Rejestracja działalności gospodarczej
pok. nr 15
tel. 14 685 09 32
administracja@nowywisnicz.pl
Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania
zamówienia publiczne, analizy, rozliczenia, kalkulacje
pok. nr 16, 18
tel. 14 685 09 24, 27
inwestycje@nowywisnicz.pl
Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
pok. nr 23
tel. 14 685 09 31
rolnictwo@nowywisnicz.pl
Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
pok. nr 22
tel. 14 685 09 26
fundusze@nowywisnicz.pl
Zespół ds. Gospodarki Przestrzennej
pok. nr 23
tel. 14 685 09 30
gp@nowywisnicz.pl
Referat Kultury, Promocji,
Turystyki i Sportu
pok. nr 15
tel. 14 685 09 18
promocja@nowywisnicz.pl
Zs. Informatyków
pok. nr 14
informatyk@nowywisnicz.pl
Referat organizacji i kontroli
Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
pok. nr 14
tel. 14 685 09 38

Budynek Ratusza Miejskiego

Biuro Rady Miejskiej
pok. nr 1
tel. 14 685 09 44
rada@nowywisnicz.pl
Ewidencja ludności
Wydawanie dowodów osobistych
pok. nr 9
tel. 14 685 09 21
ewid@nowywisnicz.pl
Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 8
tel. 14 685 09 41
usc@nowywisnicz.pl
Inspektor Ochrony Danych
Patrycja Powroziewicz
iod@nowywisnicz.pl
Konsultacje odbywają się w dniach:
31.07.2020 10.00 – 12.00
24.08.2020 10.00 – 12.00
28.09.2020 10.00 – 12.00
26.10.2020 10.00 – 12.00
30.11.2020 10.00 – 12.00
21.12.2020 10.00 – 12.00

Budynek przy ul. Rynek 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tel./fax 14 612 83 07
piętro 1
Dział Pomocy Społecznej
biuro@mops-wisnicz.pl
parter pok. nr 1
Dział Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego
rodzinne@mops-wisnicz.pl
Zakład Usług Komunalnych
piętro nr 1
Biuro
tel. 14 612 86 61
fax. 14 612 87 31
Awarie
tel. 601 140 997
zuk@nowywisnicz.pl
Referat Edukacji
parter
tel. 14 685 09 34
tel. 730 530 285
oswiata@nowywisnicz.pl

Przyjmowanie stron

Burmistrz Nowego Wiśnicza
w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 – 15.00 (12.30 – 13.00 przerwa)
Przewodniczący Rady Miejskiej
w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 18:30 do 20:30
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy wydziałów i Pracownicy Urzędu Miejskiego
codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
od 7.00 do 15.00
w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Kasa urzędu czynna
od 7.00 do 14.00
w poniedziałki od 8.00 do 15.00

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w poniżej zakresie przez Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie. Przyjmuję także do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane na czas udzielenia odpowiedzi oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy powyższego rozporządzenia. Ponad to przyjmuję do wiadomości, iż Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail: iod@ochronatwoichdanych.pl