Kontakt

logo

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
e-mail: um@nowywisnicz.pl
tel. 14 685 09 12
fax 14 685 09 11

Budynek Urzędu Miejskiego

Sekretariat – Dziennik Podawczy
Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego (eGO)
pok. nr 1
tel. 14 685 09 12, 14 685 09 10
fax 14 685 09 11
Skarbnik Gminy / Główny Księgowy
pok. nr 4
tel. 14 685 09 16
Kasa
pok. nr 10
tel. 14 685 09 17
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
podatek od środków transportu, nieruchomości, leśny i rolny
pok. nr 13
tel. 14 685 09 20
podatki@nowywisnicz.pl
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
Zespół ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
pok. nr 12
tel. 533 373 541
tel. 14 685 09 14
odpady@nowywisnicz.pl
Referat Organizacji i Kontroli
Stanowisko ds. obronnych,
zarządzania kryzysowego i OC
pok. nr 14
tel. 14 685 09 38
czk@nowywisnicz.pl
Referat Organizacji i Kontroli
Rejestracja działalności gospodarczej
pok. nr 15
tel. 14 685 09 38, 14 685 09 45
administracja@nowywisnicz.pl
Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania
zamówienia publiczne, analizy, rozliczenia, kalkulacje
pok. nr 18
tel. 14 685 09 27
inwestycje@nowywisnicz.pl
Zespół ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
zamówienia publiczne, analizy, rozliczenia, kalkulacje
pok. nr 16
tel. 14 685 09 24
zp@nowywisnicz.pl
Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
pok. nr 23
tel. 14 685 09 31
rolnictwo@nowywisnicz.pl
Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
pok. nr 22
tel. 14 685 09 26
fundusze@nowywisnicz.pl
Zespół ds. Gospodarki Przestrzennej
pok. nr 23
tel. 14 685 09 30
gp@nowywisnicz.pl
Referat Kultury, Promocji,
Turystyki i Sportu
pok. nr 15
tel. 14 685 09 18
promocja@nowywisnicz.pl
Zespół Informatyków
pok. nr 14
tel. 14 685 09 30
informatyk@nowywisnicz.pl

Budynek Ratusza Miejskiego

Biuro Rady Miejskiej
pok. nr 1
tel. 14 685 09 44
rada@nowywisnicz.pl
Ewidencja ludności
Wydawanie dowodów osobistych
pok. nr 9
tel. 14 685 09 21
ewid@nowywisnicz.pl
Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 8
tel. 14 685 09 41
usc@nowywisnicz.pl
Inspektor Ochrony Danych
Patrycja Powroziewicz
iod@nowywisnicz.pl
Konsultacje odbywają się w dniach:
30.07.2021 10.00 – 12.00
30.08.2021 10.00 – 12.00
27.09.2021 10.00 – 12.00
25.10.2021 10.00 – 12.00
22.11.2021 10.00 – 12.00
20.12.2021 10.00 – 12.00

Budynek przy ul. Rynek 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tel./fax 14 612 83 07
piętro 1
Dział Pomocy Społecznej
biuro@mops-wisnicz.pl
parter pok. nr 1
Dział Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego
rodzinne@mops-wisnicz.pl
Zakład Usług Komunalnych
piętro nr 1
Biuro
tel. 14 612 86 61
fax. 14 612 87 31
Awarie
tel. 601 140 997
zuk@nowywisnicz.pl
Referat Edukacji
parter
tel. 14 685 09 34
tel. 730 530 285
oswiata@nowywisnicz.pl
Gminny Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny
Programu „CZYSTE POWIETRZE”
piętro 1
czynny we wtorki i środy w godz. 8.00 – 13.00.
tel. 14 685 09 23
ekodoradca@nowywisnicz.pl

Przyjmowanie stron

Burmistrz Nowego Wiśnicza
w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 – 15.00 (12.30 – 13.00 przerwa)
Przewodniczący Rady Miejskiej
w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 18:30 do 20:30
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy wydziałów i Pracownicy Urzędu Miejskiego
codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
od 7.00 do 15.00
w poniedziałki od 8.00 do 16.00
Kasa urzędu czynna
od 7.00 do 14.00
w poniedziałki od 8.00 do 15.00