XVII Festiwal “Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”