XVII Festiwal “Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki” – koncert