“Lingua et musica” XVI Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Data/Czas
08/05/2019
Całodniowe

Lokalizacja
Sala Mok - stare Kino

Kategorie Brak kategorii


Regulamin XVI konkursu piosenki obcojęzycznej
„Lingua et musica”, Nowy Wiśnicz 2019

1. Organizatorzy:
– Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
– Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu
2. Cele konkursu:
– prezentowanie i popularyzowanie utworów muzycznych krajów europejskich
– doskonalenie umiejętności językowych uczniów
– kształtowanie postawy twórczego uczestnictwa w dorobku kulturalnym Europy
– prezentacja dorobku artystycznego uczniów
3. Warunki uczestnictwa:
– w konkursie biorą udział uczniowie klas trzecich gimnazjalnych oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu bocheńskiego,
– każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch solistów i dwa zespoły wokalne,
– uczestnicy są oceniani w dwóch kategoriach:

  • soliści (jeśli śpiewa tylko jedna osoba, dowolna ilość akompaniujących lub podkład instrumentalny)
  • zespoły wokalne (do 5 osób śpiewających, dowolna ilość akompaniujących
    lub podkład instrumentalny)

– uczestnicy prezentują jeden utwór (sugerowany repertuar z muzyki pop) w języku obcym,                        – czas prezentacji – do 5 minut,
– akompaniament dowolny (zespół muzyczny lub podkład instrumentalny)
4. Kryteria oceny:
– poprawność językowa wykonywanych utworów,
– stopień trudności,
– interpretacja i aranżacja,
– ogólny wyraz artystyczny,
– oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora.
5. Postanowienia ogólne:
– uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny ( przesłuchania odbędą się w sali kina, obok Urzędu Miasta w Nowym Wiśniczu),
– każdy uczestnik może wziąć udział w przesłuchaniu innych,
– organizator nie zapewnia instrumentów; gwarantuje mikrofony, nagłośnienie i sprzęt audio,
– uczestnicy mogą zmienić repertuar przed rozpoczęciem przesłuchań po uprzednim zgłoszeniu organizatorowi.
6. Terminarz:
– przyjmowanie zgłoszeń – do wtorku, 30 kwietnia 2019 r.
– przesłuchania konkursowe – środa, 08 maja 2019 r., godz. 9.00,
– po przesłuchaniach – obrady jury,
– ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Organizatorzy z ramienia szkoły: Ewa Grela (tel. 505 509 848) i Dorota Klimek
Tel., Fax do szkoły: 14 612 87 88, E-mail: sekretariat@szkolawisnicz.pl