IV Połomska Sobótka

Data/Czas
30/05/2020
00:00

Lokalizacja
Dzioły w Połomiu Dużym

Kategorie Brak kategorii


Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację pikniku, podczas którego kultywowana jest tradycja palenia sobótki. Przedsięwzięcie związane jest z obchodami tzw. Zielonych Świątek.