I Powiatowy Konkurs Matematyczny „Z PROCENTAMI ZA PAN BRAT”