Cmentarz z okresu I Wojny Światowej nr 311 w Nowym Wiśniczu

Na cmentarzu komunalnym w Nowym Wiśniczu znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej oznaczony nr 311, zaprojektowany przez Franza Starka. Cmentarz podzielony na dwie kwatery.

SKMBT_C25318110213140

Kwatera I w zlokalizowana w południowo-wschodniej części cmentarza komunalnego, po lewej w pobliżu wejścia, zaprojektowana została na planie prostokąta, otoczona stalową rurą na betonowych, kuliście zakończonych słupach. Brak bramki i elementu centralnego. Na mogiłach kute krzyże prętowe oraz żeliwne krzyże mogił masowych typu “rosyjskiego”. Na jednej zachowanej tabliczce imiennej nazwisko Teodowic Tychon Zapozyn (z rosyjskiego 175 pułku piechoty).

Kwatera II  zlokalizowana w północno-zachodniej części cmentarza komunalnego, zaprojektowana na planie prostokąta z wstępami po bokach. Ogrodzenie i krzyże jak w kwaterze I. Pomnik centralny to prostopadłościenny obelisk z dwuspadowym zwieńczeniem i krzyżem na szycie. Na licu medalion z wieńcem (wewnątrz dawniej umieszczony był krzyż żeliwny). Obok znajduje się mogiła podoficera żandarmerii niemieckiej poległego w 1944r. Obok kwatery II znajduje się pomnik poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej

Łącznie w obydwu kwaterach pochowano 51 Austriaków (z 11 pułku piechoty, 25 pułku piechoty landwery, 33 pułku strzelców, 3 oddziału sanitarnego) i 140 Rosjan. Pochowani zostali w 4 mogiłach pojedynczych i 20 zbiorowych. Daty śmierci: XI 1914 r.