Boisko sportowe w Kobylu

Obiekt dysponuje szatnią, trybunami oraz boiskiem do piłki nożnej. Boisko wykorzystywane jest także do celów kulturalno-rekreacyjnych w postaci festynów, pikników i spotkań okazjonalnych mieszkańców Kobyla.

Obiekt obecnie służy Klubowi Sportowemu “CZARNI” Kobyle.