Boisko sportowe w Chronowie

Boisko sportowe w Chronowie położone jest w pobliżu zabytkowego kościoła pw. Ducha Św.

Obiekt dysponuje szatnią oraz boiskiem do piłki nożnej. Boisko wykorzystywane jest także do celów kulturalno-rekreacyjnych w postaci festynów, pikników i spotkań okazjonalnych mieszkańców Chronowa.

Obiekt obecnie służy Ludowemu Klubowi Sportowemu „Gryf” Chronów.