Pliki do pobrania

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejOdsłony: 79
29/06/20

Ankieta-inwentaryzacja ogrzewania budynków na terenie Gminy Nowy WiśniczOdsłony: 103
19/06/19

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ściekówOdsłony: 91
22/11/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewOdsłony: 58
22/11/17

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzjiOdsłony: 105
22/11/17

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – druk dla właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, którzy usuwają drzewa/krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczejOdsłony: 230
02/10/17

Wniosek o rozgraniczenieOdsłony: 37
22/03/16

Wniosek o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminyOdsłony: 20
19/12/15

Wniosek o dofinansowanie na transport i utylizację azbestuWszelkie potrzebne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie na transport i utylizację azbestu.Odsłony: 55
19/12/15

Pisemny wniosek i oświadczenie o wpis do rejestru działalności regulowanejOdsłony: 12
19/12/15

Wniosek – opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychWniosek o udzielenie zezwolnia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychOdsłony: 16
19/12/15

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobryOdsłony: 91
19/12/15

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – dla posiadacza nieruchomości, użytkownika wieczystego, wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, właściciela urządzeń przesyłowychOdsłony: 187
19/12/15