Pliki do pobrania

Gospodarka Przestrzenna

wniosek o wydanie ZAŚWIADCZENIA O NUMERZEOdsłony: 61
04/10/19

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o zgodnosci zamierzonej zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego [PDF]Odsłony: 7
30/11/18

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o zgodnosci zamierzonej zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego [DOC]Odsłony: 4
30/11/18

Wniosek o naliczenie opłaty planistycznej przed zbyciemOdsłony: 8
30/11/18

Wniosek o naliczenie opłaty planistycznej przed zbyciemOdsłony: 40
30/11/18

Ankieta – Inwentaryzacja budynków na terenie gminy Nowy WiśniczOdsłony: 13
14/02/18

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [DOC]Odsłony: 35
03/03/17

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [PDF]Odsłony: 34
03/03/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego [DOC]Odsłony: 195
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego [PDF]Odsłony: 54
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [DOC]Odsłony: 110
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [PDF]Odsłony: 555
25/01/17

Wniosek do prognozy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz [DOC]Odsłony: 16
25/01/17

Wniosek do prognozy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz [PDF]Odsłony: 23
25/01/17

Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego [DOC]Odsłony: 139
25/01/17

Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]Odsłony: 524
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego [DOC]Odsłony: 144
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego [PDF]Odsłony: 172
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki dot. obszaru rewitalizacji i/lub obszaru zdegradowanego [DOC]Odsłony: 103
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki dot. obszaru rewitalizacji i/lub obszaru zdegradowanego [PDF]Odsłony: 92
25/01/17

Wniosek o ustalenie numeru porządkowegoOdsłony: 220
19/12/15