Wyróżnienie Patriam Versus

Wyróżnienie Patriam VersusPatriam Versus to zawołanie umieszczone w herbie miasta i gminy Nowy Wiśnicz. Zobowiązuje ono od 388 lat mieszkańców naszej wspólnoty do szczególnego zwrócenia się ku ojczyźnie. Historia kilku stuleci dziejów udowadnia, że wielu synów tej ziemi świadectwem swojego życia potwierdziło zapisane w herbie wezwanie. W walce o niepodległość udowodnili, że Bóg, Honor i Ojczyzna były dla nich ważniejsze niż życie. Dla uczczenia ich pamięci na wzgórzu zamkowym w 1995 roku odsłonięty został pomnik, który jest szczególnym symbolem pamięci i tożsamości z wszystkimi, którzy walczyli, cierpieli i oddali swoje życie za ojczyznę.

Ziemia wiśnicka była w ciągu minionych wieków, a szczególnie w okresie II wojny światowej, miejscem świadectwa patriotyzmu wielu osób przetrzymywanych i więzionych z powodu swoich przekonań politycznych w więzieniu wLeksandrowej. Profesorowie, nauczyciele akademiccy, prawnicy, artyści, księża, obywatele narodowości żydowskiej, mieszkańcy wielu miast i miejscowości polskich na naszej ziemi złożyli najwyższą ofiarę “w chwilach ucisku i strapienia”.

 

 

Honor virtutis premium, zaszczyt nagrodą cnoty.

 

Honorowi obywatele miasta Nowego Wiśnicza wspólnie z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej postanowili wyróżniać wszystkich, którzy swą życiową postawą wskazali na szczególne umiłowanie ojczyzny i przyszłym pokoleniom pokazali drogę do naśladowania. Utworzone wyróżnienie nosi nazwę Patriam Versus a kapitułę jego tworzy gremium honorowych obywateli miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Nowego Wiśnicza.

 

Wręczenie wyróżnienia odbywa się w sposób uroczysty w obecności całej kapituły.

Dotychczas wyróżnienie Patriam Versus otrzymał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 6 listopada 2004 roku.

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianychOdsłony: 22
24/10/19

wniosek o wydanie ZAŚWIADCZENIA O NUMERZEOdsłony: 14
04/10/19

Ankieta-inwentaryzacja ogrzewania budynków na terenie Gminy Nowy WiśniczOdsłony: 26
19/06/19

Wniosek o zwrot podatku za paliwoOdsłony: 29
14/01/19

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychOdsłony: 16
03/01/19

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy WiśniczOdsłony: 12
22/11/17

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ściekówOdsłony: 29
22/11/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewOdsłony: 34
22/11/17

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzjiOdsłony: 71
22/11/17

Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewOdsłony: 79
02/10/17

Oświadczenie i wykaz pomocy De MinimisOdsłony: 44
11/09/17

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [DOC]Odsłony: 21
03/03/17

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [PDF]Odsłony: 23
03/03/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego [DOC]Odsłony: 106
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego [PDF]Odsłony: 44
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [DOC]Odsłony: 69
25/01/17

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [PDF]Odsłony: 386
25/01/17

Wniosek do prognozy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz [DOC]Odsłony: 10
25/01/17

Wniosek do prognozy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz [PDF]Odsłony: 17
25/01/17

Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego [DOC]Odsłony: 77
25/01/17

Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]Odsłony: 302
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego [DOC]Odsłony: 54
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego [PDF]Odsłony: 77
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki dot. obszaru rewitalizacji i/lub obszaru zdegradowanego [DOC]Odsłony: 51
25/01/17

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki dot. obszaru rewitalizacji i/lub obszaru zdegradowanego [PDF]Odsłony: 44
25/01/17

Wniosek o przebudowę, remont zjazduOdsłony: 33
25/10/16

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robótOdsłony: 15
25/10/16

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowymOdsłony: 22
25/10/16

Informacja o zawarciu umowyOdsłony: 90
29/09/16

Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc De MinimisOdsłony: 72
29/09/16

Załączniki do wnioskuOdsłony: 71
29/09/16

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanychOdsłony: 70
28/09/16

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanychOdsłony: 33
28/09/16

Deklaracja na podatek rolnyOdsłony: 46
28/09/16

Deklaracja na podatek rolnyOdsłony: 25
28/09/16

Deklaracja na podatek leśnyOdsłony: 6
28/09/16

Deklaracja na podatek leśnyOdsłony: 6
28/09/16

Deklaracja na podatek od nieruchomościOdsłony: 64
28/09/16

Deklaracja na podatek od nieruchomościOdsłony: 90
28/09/16

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowymOdsłony: 22
28/09/16

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robótOdsłony: 16
28/09/16

Wniosek o przebudowę, remont zjazduOdsłony: 27
28/09/16

PouczenieOdsłony: 14
31/08/16

Informacja o uczniuOdsłony: 15
31/08/16

Wniosek do stypendium szkolneOdsłony: 24
31/08/16

JAK SEGREGOWAĆ ODPADYOdsłony: 21
13/04/16

INFORMACJE OGÓLNEOdsłony: 6
13/04/16

ULOTKA INFORMACYJNA – NIE PAL ŚMIECIOdsłony: 135
13/04/16

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGOOdsłony: 11
13/04/16

INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCIOdsłony: 3
13/04/16

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIOdsłony: 55
13/04/16

Wniosek o rozgraniczenieOdsłony: 25
22/03/16

Wniosek o wydanie zezwolenia na alkohol (gastronomia)Odsłony: 42
19/01/16

Wniosek o wydanie zezwolenia na alkohol (detal)Odsłony: 39
19/01/16

Wiadomości Wiśnickie listopad 2015

Okładka Wiadomości Wiśnickie

W wydaniu  przeczytać można m.in. o dożynkach w gminie, obchodach 125 lat istnienia OSP w Starym Wiśniczu, orkiestrze OSP w Starym Wiśniczu. Znajdują się także relacje z festynów i pikników, działalności TMW i wiele innych.

Odsłony: 164
12/01/16

Wiadomości Wiśnickie – czerwiec 2015

Okładka Wiadomości WiśnickieW numerze zobaczymy m.in. relację z XVIII Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych, święta 3 Maja, . Przeczytamy o projekcie monografii historycznej Nowego Wiśnicza, wyłonieniu logo obchodów 400-lecia miasta i innych wydarzeniach. Ponadto znajdziecie wywiady z Albinem Kiełtyką, ks. Jerzym Wilkiem.

Odsłony: 76
12/01/16

Uchwała Nr XVI/119/15 RM w NW w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żytaOdsłony: 12
04/01/16

Uchwała Nr XVI/116/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu – stawek podatku od środków transportowychOdsłony: 19
04/01/16

Uchwała Nr XVI/117/15 RM w NW – określenie wysokości stawek podatku od nieruchomościOdsłony: 53
04/01/16

Uchwała Nr XVI/118/15 RM w NW – zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomościOdsłony: 10
04/01/16

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015r.Odsłony: 2
04/01/16

Uchwała Nr XVI/120/15 RM w NW – wzory formularzy deklaracji na podatkiOdsłony: 10
04/01/16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza GminyOdsłony: 18
19/12/15

Kwestionariusz osobowyOdsłony: 3
19/12/15

Oświadczenie kandydataOdsłony: 2
19/12/15

Ogłoszenie o wynikach I naboru na stanowisko Sekretarza GminyOdsłony: 10
19/12/15

Ogłoszenie o II naborze na stanowisko Sekretarza 31.03.2015Odsłony: 2
19/12/15

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO SEKRETARZA GMINYOdsłony: 12
19/12/15

Kwestionariusz osobowyOdsłony: 8
19/12/15

Oświadczenie kandydataOdsłony: 3
19/12/15

Ogłoszenie o naborze na Kierownika ZUK w Nowym WiśniczuOdsłony: 15
19/12/15

Wynik naboru na stanowisko Kierownik ZUKOdsłony: 10
19/12/15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko AnimatorOdsłony: 6
19/12/15

Podanie o pracęOdsłony: 22
19/12/15

Kierownik MOPS ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNYOdsłony: 65
19/12/15

Załącznik 1Odsłony: 6
19/12/15

Kwestionariusz osobowyOdsłony: 6
19/12/15

Załącznik 2Odsłony: 2
19/12/15

Załącznik 3Odsłony: 2
19/12/15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor – kordynator zesp.Odsłony: 10
19/12/15

Załącznik 4Odsłony: 2
19/12/15

Wzór umowy zlecenieOdsłony: 4
19/12/15

Program współpracy z OPP na 2016 rokOdsłony: 2
19/12/15

Uchwała RM ws. uchwalenia programu współpracy z OPPOdsłony: 0
19/12/15

Wniosek do konsultacji projektu aktu prawa miejscowegoOdsłony: 6
19/12/15

Regulamin kompleksu boisk Orlik w KrólówceOdsłony: 14
19/12/15

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty KS Ceramika MuchówkaOdsłony: 5
19/12/15

Ankieta dot. STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY NOWY WIŚNICZOdsłony: 21
19/12/15

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty KS Szreniawa Nowy WiśniczOdsłony: 3
19/12/15

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty KS Czarni KobyleOdsłony: 6
19/12/15

Wizja, misja, działania i cele operacyjneOdsłony: 93
19/12/15

ObwieszczenieOdsłony: 9
19/12/15

Wykaz okręgów wyborczychOdsłony: 14
19/12/15

Uchwała nr 1Odsłony: 7
19/12/15

Uchwała nr 2Odsłony: 6
19/12/15

Uchwała nr 3Odsłony: 5
19/12/15

Uchwała nr 4Odsłony: 6
19/12/15

Uchwała nr 5Odsłony: 7
19/12/15

Informacja o udostępnieniu spisu członków Izb RolniczychOdsłony: 2
19/12/15

Obwieszczenie o kandydatachOdsłony: 9
19/12/15

Obwieszczenie o miejscu głosowaniaOdsłony: 2
19/12/15

Zasady i tryb przeprowadzenia budżetu obywatelskiego 2016Odsłony: 7
19/12/15

Wniosek o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminyOdsłony: 5
19/12/15

Zgoda na wejście w teren dot. kanalizacjiOdsłony: 20
19/12/15

Wniosek o dofinansowanie na transport i utylizację azbestuWszelkie potrzebne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie na transport i utylizację azbestu.Odsłony: 34
19/12/15

Pisemny wniosek i oświadczenie o wpis do rejestru działalności regulowanejOdsłony: 12
19/12/15

Wniosek – opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychWniosek o udzielenie zezwolnia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychOdsłony: 10
19/12/15

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobryOdsłony: 85
19/12/15

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew / krzewówOdsłony: 113
19/12/15

Deklaracja na podatek od środków transportowychOdsłony: 22
19/12/15

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowychOdsłony: 12
19/12/15

Informacje dot. podatku od środków transportowychOdsłony: 13
19/12/15

Podanie o wydanie zaświadczenia o podatkachOdsłony: 17
19/12/15

Zgoda na wejście w teren dot. wodociąguOdsłony: 19
19/12/15

Podmioty zbierające zużyte baterie i przeterminowane lekiOdsłony: 7
19/12/15

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnychOdsłony: 11
19/12/15

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I POZIOMY RECYKLINGU I ODZYSKUOdsłony: 5
19/12/15

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2016Odsłony: 17
19/12/15

Wniosek o ustalenie numeru porządkowegoOdsłony: 90
19/12/15

KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLAOdsłony: 10
19/12/15