Honorowi Obywatele Nowego Wiśnicza

 

Portal - Honorowi Obywatele Nowego Wiśnicza

Nadanie tytułu honorowego obywatela miasta jest formą szczególnego wyróżnienia osoby zasłużonej, wpisaniem jej zasług w historię i tradycję miasta. Decyzję o przyznaniu tego najwyższego wyróżnienia podejmuje Rada Miejska.

W wiśnickich księgach miejskich zachowanych od pożaru miasta znajdują się zapisy o nadawaniu tytułu honorowego obywatela miasta Nowego Wiśnicza od 1868 roku.

honorowi-obywatele

W 1995 roku w holu ratusza miejskiego umieszczona została tablica honorowych obywateli miasta. Tablica ma charakter otwarty, to znaczy, że kolejne nadania honorowego obywatelstwa miasta upamiętniane będą na kamiennych tabliczkach w jej dolnej części. Rzeźba profesora Czesława Dźwigaja służy jako przewodnik pokazujący wielkich ludzi naszej ziemi wiśnickiej. Są wśród nich sędziowie, lekarze, nauczyciele, założyciele organizacji społecznych, burmistrzowie, notariusze i księża. Są przedstawiciele klasy posiadającej, jest też woźny sądowy, są Polacy i Żydzi, bo miasto przez wiele stuleci tworzyły gmina katolicka i gmina żydowska.

Honorowi obywatele miasta

Od 1868 do 2016 roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymały 34 osoby. W poszczególnych latach tytuł honorowego obywatela otrzymali:

 

1868Aleksander SobolewskiEmerytowany rotmistrz uła­nów, asesor i zastępca burmistrza
dr Wojciech MossorLekarz Zakładu Karnego i burmistrz miasta
Paweł MossorSędzia po­wiatowy i radny miasta
Leonard SerafińskiNotariusz i plenipotent dóbr wiśnickich
Jan KubickiAptekarz w Wiśniczu
hrabia Maurycy PotockiWłaściciel dóbr wiśnickich i ordynat na Krzeszo­wicach
1879Henryk MarkiewiczAptekarz i radny
Wincen­ty Kulawski
Jan MarynowskiNotariusz
Julian WiśniowskiSędzia powiato­wy
1880Teodor BernadzikiewiczDyrektor tutejszej szkoły lu­dowej
Wiktor HostynekNauczy­ciel
1881ks. Wincenty WąsikiewiczHonorowy kanonik, proboszcz Wiśnicza Starego, wice­marszałek powiatu bocheńskiego
1883ks. Walenty DanekProbo­szcz w Nowym Wiśniczu i dzieka­n bocheński
1890Franciszek Lubicz SawickiSędzia powiatowy
1889Aleksander RungeNotariusz
1904Nuchim HofstatterZastępca burmistrza
1906Dominik MaciejowskiSędzia powiatowy
1910ks. Andrzej SękowskiProboszcz w Nowym Wiśniczu
Eugeniusz WarmskiSędzia powiatowy i burmistrz miasta
1912

 

 

baron Jan GotzPoseł na Sejm i marszałek powiatu brzeskiego
dr Izajasz Kozngold-FragnerRadca i asesor
Henryk BukowskiNaczelnik Sądu powiatowego w Brzesku
1982prof. Alfred MajewskiDyrektor Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu – inicjator odbudowy zamku w Nowym Wiśniczu
1995ks. Marian JaniszewskiProboszcz w Nowym Wiśniczu, dziekan dekanatu Lipnickiego
prof. Czesław DźwigajArtysta rzeźbiarz, autor i ofiarodawca wiśnickich pomników
2001ks. Józef StrugałaProboszcz w Nowym Wiśniczu, honorowy kanonik, odnowiciel wiśnickiego kościoła
Jerzy LudwikowskiLekarz medycyny
2008prof. dr hab. Józef NiziołDyrektor, wykładowca Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej
Maria Serafińska – DomańskaKustosz Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka”, krewna wielkiego malarza
2013Maria Wyrwa Zasłużona mieszkanka Leksandrowej za działalność na rzecz społeczności lokalnej
Janusz WarzechaSamorządowiec, wieloletni Radny Nowego Wiśnicza
2014lek. med. Marta SowińskaKierownik SPGZOZ w Nowym Wiśniczu, lekarz medycyny
ks. Infułat Adam KokoszkaProtonotariusz apostolski, wykładowca teologi moralnej, prefekt i wicerektor ds. naukowych WSD w Tarnowie
2016Genowefa Nowak Artystka, rzeźbiarka, nauczycielka w Liceum Plastycznym, założycielka i opiekunka Szczepu Harcerskiego im. Jana Matejki
Józef KortaWieloletni pedagog, Dyrektor, zasłużony dla propagowania sportu w Gminie Nowy Wiśnicz

 

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Nowego Wiśnicza