Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce jest ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Został powołany Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 października 2005 r., a faktyczną działalność rozpoczął 1 stycznia 2006 r. Jego powstanie podyktowane było potrzebą pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom z terenu Gminy Nowy Wiśnicz.

Rada Miejska Uchwałą z dnia 23 września 2015 r. poszerzyła działalność ŚDS w Muchówce o świadczenie usług również dla osób wykazujących inne zaburzenia psychiczne, mając na uwadze osoby starsze borykające się z takimi problemami jak: demencja starcza, otępienie, choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane i inne.

ŚDS świadczy, na rzecz swoich Podopiecznych, różnego rodzaju usługi, a podstawowym jego zadaniem jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

Działalność Domu oparta na różnego rodzaju treningach: umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, nauki higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów ma przede wszystkim zapobiegać izolacji tej grupy osób, jak również przyczyniać się do zdobywania przez osoby niepełnosprawne umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w codziennym życiu jak najbardziej samodzielnie.

W Domu świadczone są również usługi psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, niezbędna opieka i terapia ruchowa.  Podopieczni codziennie, w ramach zajęć kulinarnych, przygotowują sobie gorący posiłek.

Dokumenty:

Regulamin organizacyjny ŚDS w Muchówce

Statut ŚDS w Muchówce

Kierownik:

p.o. Agata Płaszczyk

Kontakt:

Muchówka 157,
32-722 Królówka

tel. 14 68 592 00
e-mail: sds157@wp.pl