Koło Gospodyń Wiejskich w Olchawie

Koło Gospodyń Wiejskich to organizacja kobieca, działająca w oparciu o ustawę z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Celem działalności Koła jest między innymi działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Członkinie KGW zajmują się kwestiami związanymi z lokalnymi sprawami samorządowymi, pomagają w organizacji życia na wsi, przygotowują imprezy artystyczne, różnorodne kursy i zabawy wiejskie.

W Gminie Nowy Wiśnicz Koła Gospodyń Wiejskich zostały powołane do działania już przed II Wojną Światową przez byłą długoletnią nauczycielkę w Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu Panią Wiktorię Wojas. W Olchawie KGW zostało założone w latach 50-tych przez byłą nauczycielkę Annę Wirską. Koła te zajmowały się pracą społeczną na rzecz lokalnego środowiska, wspólnie rozwiązywały wiele istniejących wówczas problemów wiejskich. Organizowały pomoc na rzecz mieszkańców, pomagały przy żniwach, wykopkach i innych pracach na roli. Koło Gospodyń Wiejskich prowadziło dla swoich członkiń liczne praktyczne kursy: gotowania, pieczenia, kroju i szycia, koronkarstwa, robienia na drutach, szycia kołder a także przygotowania rolniczego. Gospodynie z Olchawy brały udział w różnych konkursach, m.in.: „Najpiękniejszy ogródek kwiatowy”, „Najzdrowsze warzywa”, „Czystość w moim gospodarstwie”. Kobiety umiały włączyć się a także organizować ważne akcje społeczne na rzecz swojego środowiska m.in.: prace przy budowie i rozbudowie szkoły, świetlicy, remontach dróg, budowie linii elektrycznej i gazowej. Poza wspólną pracą członkinie KGW czerpały radość ze wspólnego spędzania czasu, dlatego chętnie spotykały się z okazji Dnia Kobiet, Matki czy Dnia Seniora. W wolne wieczory zbierały się w budynku szkolnym przy kawie lub herbacie by omawiać sprawy dotyczące kobiet, dzieci, młodzieży, problemy własne i całej społeczności wiejskiej oraz wspólnie szukać sposobów ich rozwiązywania.

Koło Gospodyń Wiejskich w Olchawie, które po krótkim zawieszeniu powróciło do aktywności w 1995 roku. Panie organizują spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aktywnie angażują się w rozwiązywanie lokalnych problemów, między innymi ich staraniem w roku szkolnym 2005/06 w Olchawie założony został oddział przedszkolny.
Sukcesy w swej pracy koło Gospodyń Wiejskich w Olchawie zawdzięcza długoletnim działaczkom, które z ochotą poświęcały swój wolny czas na pracę społeczną i które dziś jeszcze w miarą swoich sił angażują się w działania koła. Są to między innymi panie: Wanda Nalepka, Czesława Nowak, Anna Nakielna, Zofia Klimek, Helena Brydniak.
Obecnie funkcję Prezesa Koła Gospodyń Wiejskich w Olchawie pełni pani Halina Wójcik, zastępcą jest pani Renata Skotnicka, natomiast skarbnikiem pani Helena Kapcia.