Koło Gospodyń Wiejskich w Muchówce

Koło Gospodyń Wiejskich w Muchówce zostało zarejestrowane 16 stycznia 2016 roku.

Cel działania koła to:

1. Promowanie miejscowości Muchówka i okolic, dorobku kultury intelektualnej i materialnej oraz tradycji regionalnych;
2. Aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej;
3. Stworzenie perspektyw dla wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia;
4. Propagowanie idei niepodległościowych, patriotycznych i narodowych;
5. Promowanie historii Polski;
6. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
7. Zachowywanie zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnej;
8. Promowanie wartości chrześcijańskich i rodzinnych;
9. Pozyskiwanie funduszy, w tym unijnych.

https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-Much%C3%B3wka-1412213285566828/