Klub Sportowy Zryw Królówka

Klub sportowy Zryw Królówka został zarejestrowany 13 lipca 2017 roku. Działa jako klub jednosekcyjny w dyscyplinie piłki nożnej. W 2019 r. zarejestrowanych w TOZPN było 30 piłkarzy.

Cele statutowe klubu:

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  2. Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji.
  3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
  4. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
  5. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu.
  6. Propagowanie idei i wychowanie członków klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego.
  7. Utworzenie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w miarę posiadanych środków i pojawiających się potrzeb.

 

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/pg/ZrywKrolowka/about/?ref=page_internal