Grant dla ośrodka zdrowia w Nowym Wiśniczu

SPGZOZ w Nowym Wiśniczu rozpoczyna realizację projektu grantowego Ministerstwa Zdrowia pt. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą “Poprawa dostępności do świadczeń POZ w Przychodni Rejonowej w Nowym Wiśniczu dla pacjentów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”.

Przedsięwzięcie realizowane jest do 30.11.2022 r., a wartość Grantu wynosi 702 860,13 zł. Środki zostaną przeznaczone na m.in.: na wymianę powierzchni podłóg w ciągach komunikacyjnych, zakup wyposażenia przychodni tj. pętli indukcyjnych, monitorów informacyjnych, analizatora masy ciała, mobilnych aparatów EKG, kozetek do badań z elektryczną regulacją. Dostosowana zostanie strona internetowa oraz system informatyczny do potrzeb pacjentów z niepełnosprawnościami, a pracownicy medyczni uzyskają również dostęp do specjalistycznych szkoleń.