Zakup Nowości Wydawniczych

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu zakończyła zakupy książek w ramach wieloletniego  programu pod nazwą:

Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 

Zakup nowości wydawniczych biblioteka  rozpoczęła 15 października b.r. i zakończyła z dniem 22 listopada.

Wydaliśmy na zakup książek kwotę 10.000 zł. Biblioteka i jej filie zakupiły książki zgodnie z preferencjami  i życzeniami naszych czytelników. Nabyliśmy też wiele pozycji dla dzieci, gdyż jest to nasza liczna grupa czytelników, a teraz w ramach projektu „Mała książka- Wielki człowiek” mamy coraz więcej młodszych czytelników. Dokonaliśmy również zakupu  książek będących  kontynuacją tomów już posiadanych przez biblioteki.

Po opracowaniu zakupionych książek,  a następnie opatrzonych klauzulą „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. wraz z identyfikacją graficzną,  woluminy są już  przekazane dla użytkowników biblioteki.
Zapraszamy do przeglądania bibliotecznego  katalogu online i korzystania z naszych zbiorów.