Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

Publikujemy Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice wraz z budową chodnika w m. Stary Wiśnicz.

OBWIESZCZENIE