Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym w Bochni

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła skierowaną do swoich klientów usługę “Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Jej celem jest podniesienie komfortu podatników, którzy do urzędu skarbowego mogą przyjść w wybranym przez siebie czasie bez czekania w kolejkach, co zwiększa także ich bezpieczeństwo w trudnym czasie pandemii.

Z danych Urzędu Skarbowego wynika, że podatnicy najczęściej rezerwowali wizyty, aby uzyskać zaświadczenia lub załatwić sprawy związane z podatkami majątkowymi.
Obie kategorie spraw stanowią w sumie ok. 50% ogólnej liczby rezerwacji.

Dzięki rezerwacji wizyty podatnicy mogą szybciej załatwić swoje sprawy, zazwyczaj już podczas pierwszego kontaktu z urzędem skarbowym.

Umów wizytę w urzędzie skarbowym poprzez stronę wizyta.podatki.gov.pl