Karta z kalendarza…

Dnia 16 listopada 1957 r. zmarła Helena z Greników Klimowska. Była pierwszą żoną artysty Stanisława Klimowskiego i jego muzą. W okresie międzywojennym wraz z mężem działała w Towarzystwie Szkoły Ludowej, brała udział w przedstawieniach amatorskich organizowanych przez Towarzystwo Szkoły Ludowej oraz wszystkich wydarzeniach kulturalnych Nowego Wiśnicza.

Helena z Greników Klimowska

 

 

Dnia 16 listopada 1921 r. urodził się Jan Klimowski. Do dziewiętnastego roku życia mieszkał w Nowym Wiśniczu. W 1939 r. zdał maturę. Studiował prawo, a studia dokończył dopiero po wojnie. Pracował w teatrze Rapsodycznym jako dyrektor administracyjny oraz aktor. Ukończył studia podyplomowe w Centralnym Studium Planowania Ekonomicznego. Do emerytury pracował w Instytucie Odlewnictwa. Był współzałożycielem Muzeum Biograficznego swego ojca, znanego malarza Stanisława Klimowskiego, które działało w latach 1992–2010. Muzeum zostało otwarte 17 lipca 1992 roku w domu rodzinnym Stanisława Klimowskiego przy ul. Zamkowej 2 w Nowym Wiśniczu. Z okazji otwarcia na ścianie frontowej została umieszczona pamiątkowa tablica przedstawiającego zmarłego malarza wykonana przez Czesława Dźwigaja. Napisano na niej m in. “Wiśniczanin z wyboru. Ukochał tę ziemię opiewając w swej twórczości jej piękno”. Tablica wykonana w brązie obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Ziemi Wiśnickiej. W październiku 2010 roku Jadwiga Klimowska podarowała zbiory, wcześniej wypożyczone, Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Powodem był zły stan zdrowia synowej artysty. Wśród przekazanych 25 obiektów muzealnych znajdowały się głównie obrazy, ale przekazano również meble używane przez artystę. Są one eksponowane w Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Sali Stanisława Klimowskiego. Za swoją działalność kulturalną i społeczną otrzymał statuetkę – uskrzydlonego oraz złotą odznakę Zasłużony dla Kultury i wyróżnienie z ministerstwa Kultury i Sztuki.

Jan Klimowski