Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego.
Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a. o stopniu znacznym lub
b. o stopniu umiarkowanym, lub
c. inne traktowane na równi z wymienionymi w lit. a i b.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (14 61 283 07, 14 67 727 11) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu.
Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022