Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programie pn. “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (14 61 283 07, 14 67 727 11) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu.
Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022