Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 400. rocznicę Bitwy pod Chocimiem

W poniedziałek, 11 października 2021 roku, na murze Zakładu Karnego odsłonięto tablicę upamiętniającą zwycięstwo Wojsk Polsko-Litewskich nad Imperium Osmańskim. Uroczystości rozpoczęły się w sali konferencyjnej, gdzie przybyłych gości powitał Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu – płk Paweł Jastrzębski. Zgromadzeni obejrzeli interesującą prezentację ukazującą przebieg bitwy chocimskiej w 1621 roku oraz jej skutki. Po wystąpieniach okolicznościowych uczestnicy wysłuchali pięknego koncertu w wykonaniu chórzystów ze Szkoły Podstawowej w Starym Wiśniczu pod dyrekcją Pani Katarzyny Adamczyk. Następnie zgromadzeni udali się w miejsce, w którym została uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica.

Tablica powstała staraniem Dyrekcji Zakładu Karnego, jej inicjatorką była Pani Maria Serafińska-Domańska oraz Towarzystwo Miłośników Wiśnicza, natomiast wykonawcą prof. Czesław Dźwigaj.

O szczegółach dotyczących powstania kościoła Chrystusa Zbawiciela i Klasztoru Karmelitów Bosych jako wotum za zwycięską bitwę można przeczytać tutaj https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nowym-wisniczu-400-lat-od-bitwy-chocimskiej-i-idei-wisnickiego-klasztoru