Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Publikujemy protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Nowy Wiśnicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Download (PDF, 373KB)